A A

Aktualności w projekcie MARK PIW

Aktualności w projekcie MARK PIW

COVID-19 nie przeszkodził w spotkaniach sieci w projekcie MARKPIW

„Monitorowanie i ewaluacja procesu wspomagania” – trzecie spotkania w ramach sieci.

„Budowanie współpracy z Radą pedagogiczną” – drugie spotkania w ramach sieci projektu MARK PIW już za nami

Druga połowa października w projekcie MARK PIW przebiegła pod znakiem pierwszych spotkań stacjonarnych sieci. W czterech Wydziałach MSCDN odbyły się zajęcia nt.”Planowanie wspomagania – praktyczne rozwiązania”.

 

Od 1 października 2019 r. w szkołach /placówkach uczestniczących w projekcie MARK PIW rozpoczęły się działania w ramach procesowego wspomagania.

23 sierpnia 2019 r. w dwóch Wydziałach MSCDN (Warszawa i Płock) rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Pracowników Instytucji Wspomagania. Rozpoczęcie doskonalenia zainaugurowało II cykl działań w projekcie.

W okresie od 15 lipca do 22 sierpnia decyzją komisji rekrutacyjnej przedłużono rekrutację do II cyklu projektu MARKPIW. W tym czasie wysyłano mailing z informacją o rekrutacji do Projektu MARKPIW, uwzględniając te grupy szkoleniowe, w których nie było docelowej liczby osób. Po analizie wszystkich zgłoszeń liczba zrekrutowanych na dzień 22 sierpnia wyniosła 156 osób.

 

13 czerwca 2019 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna w projekcie Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.

Praca zespołowa jako kompetencja ważna w rozwoju przedszkola/szkoły/placówki – za nami III tura spotkań stacjonarnych sieci w MARK PIW

13 marca 2019 r. w warszawskim Wydziale MSCDN odbyło się szkolenie doradców indywidulanych i koordynatorów sieci w projekcie MARKPIW.

SIECI W PROJEKCIE MARK PIW PRACUJĄ! Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego po zakończonym w projekcie doskonaleniu oraz po zebraniu wypowiedzi uczestników sieci ustalono tematykę kolejnych spotkań stacjonarnych zaplanowanych w projekcie.

Od października w projekcie MARK PIW funkcjonuje 5 sieci tematycznych. Uczestnicy projektu mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności w ramach sieci:

30 września 2018 r. zakończył się I Cykl szkoleń w projekcie MARK PIW, 88 absolwentów od 1 października rozpoczyna praktyki w przedszkolach/szkołach/placówkach, które wybrali do wspomagania

W wakacyjny weekend, 24 – 26 sierpnia b.r. dwa Wydziały MSCDN, w Radomiu i Warszawie tętniły życiem. Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. 93 osoby przygotowujące się do przeprowadzenia procesowego wspomagania szkół pracowały w 5 grupach tematycznych.

W ramach działań promujących projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” we wszystkich Wydziałach MSCDN odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne.