A A

Praca zespołowa jako kompetencja ważna w rozwoju przedszkola/szkoły/placówki – za nami III tura spotkań stacjonarnych sieci w MARK PIW

Uczestnicy projektu MARK PIW po raz kolejny spotkali się w ramach sieci tematycznych. Spotkania odbyły się w Wydziałach MSCDN w Ciechanowie (11.03.19 r.), Radomiu (12.03.19 r.), Warszawie (14.03.19 r.), Siedlcach (28.03.19 r.) i Płocku (10.04.19 r.).

W 3 turze spotkań sieci stacjonarnych wzięły udział 64 osoby, w tym 52 uczestników projektu i 12 doradców indywidualnych.

Tradycyjnie na początku spotkania koordynatorzy sieci zadbali o przekazanie członkom sieci aktualnych informacji o działaniach w projekcie mi.in. na temat procesu walidacji. Przypominali o zbliżających się ważnych terminach, przybliżali tematykę badania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów mazowieckich szkół.

Kluczową część spotkań – zajęcia warsztatowe - w III turze sieciowania prowadziły ekspertki zewnętrzne, Panie: Bożena Małkowska Baranowska oraz dr Ewa Wiśniewska.

Uczestnicy, podczas zajęć mogli:

  • doświadczyć pracy zespołowej np. w grupach o różnym składzie;
  • pracować w twórczej atmosferze, dyskutować, kreatywnie rozwiązywać problemy;
  • dzielić się własnymi doświadczeniami z zakresu pracy zespołowej.

 

Obydwie prowadzące zwracały uwagę na to, że według zaleceń Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie umiejętność pracy zespołowej jest elementem wszystkich tych kompetencji. „Praca w zespole i społeczna aktywność” (…) zaakcentowana jest również w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały korzyści i ograniczenia wynikające z tego typu pracy. Omówiono proces grupowy: cele, normy, strukturę, role, komunikację oraz aspekt przynależności do grupy. Uczestnicy uzyskali wskazówki jak zaplanować i przygotować zajęcia z elementami pracy zespołowej oraz, w jaki sposób twórczo rozwiązywać problemy występujące w zespole.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

WYDZIAŁ W CIECHANOWIE

WYDZIAŁ W RADOMIU

WYDZIAŁ W SIEDLCACH

WYDZIAŁ W PŁOCKU

WYDZIAŁ W WARSZAWIE