A A

 

Od 1 października 2019 r. w szkołach /placówkach uczestniczących w projekcie MARK PIW rozpoczęły się działania w ramach procesowego wspomagania.

Podczas prowadzenia procesowego wspomagania „markpowicze”:

  • mierzą się z zadaniami osób wspomagających szkoły/placówki;
  • oceniają przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń w projekcie,
  • poszukują rozwiązań (często przy wsparciu doradcy) w niestandardowych sytuacjach związanych z procesowym wspomaganiem szkół/placówek,
  • testują rozwiązania zaproponowane przez autorów scenariuszy i trenerów oraz doradców indywidulanych,
  • szlifują własne kompetencje społeczne bez których proces wspomagania nie jest możliwy do przeprowadzenia,
  • przetwarzają nowe informacje wynikające z praktyki i łączą je z wiedzą już posiadaną.

 

W założeniach projektu siedmiomiesięczna praktyka w szkole realizowana przy wsparciu doradców oraz koleżanek i kolegów w sieci jest czasem rozwoju, stawania przed nowymi wyzwaniami, może być czasem „uczenia się na błędach”.