A A

 

Druga połowa października w projekcie MARK PIW przebiegła pod znakiem pierwszych spotkań stacjonarnych sieci. W czterech Wydziałach MSCDN odbyły się zajęcia nt.

 

”Planowanie wspomagania – praktyczne rozwiązania”.

 

Spotkania stacjonarne odbyły się:

  • 21.10.2019 r. – MSCDN Wydział w Ciechanowie

  • 22.10.2019 r. – MSCDN Wydział w Radomiu

  • 24.10.2019 r. – MSCDN Wydział w Warszawie (tu spotkały się dwie sieci)

  • 28.10.2019 r. – MSCDN Wydział w Płocku.

Wszystkie spotkania miały na celu integrację grup uczestników, zapoznanie z celami i zasadami pracy sieci, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań członków sieci oraz zaplanowanie harmonogramu kolejnych 3 spotkań stacjonarnych sieci. Organizatorzy dużą wagę przywiązywali do wymiany doświadczeń w zakresie diagnozy pracy placówki i planowania działań, ze szczególnym uwzględnieniem RPW.

W spotkaniach wzięło udział 65 osób, w tym 54 uczestników i 11 doradców indywidulanych pracowników MSCDN.

Koordynatorzy sieci po pierwszych spotkaniach sformułowali następujące wnioski:

  • Proponowana tematyka kolejnych spotkań sieci pokrywa się z oczekiwaniami członków sieci. Ich otwarta postawa do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, materiałami oraz świadomość, że udział w sieci będzie efektywny jedynie w warunkach własnego zaangażowania i aktywności stanowią dobry punkt wyjścia do systematycznej, inspirującej, praktycznej i przydatnej współpracy w grupie (Sieć stacjonarna w Płocku).

  • Wnioski wynikające z przeprowadzonej krótkiej informacji zwrotnej wskazują na: zasadność organizowania takich spotkań, potrzebę otrzymywania praktycznych wskazówek do prowadzenia wspomagania, możliwość uzyskania wsparcia i odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz wzrost motywacji do działania i możliwość utwierdzenia się w prawidłowej realizacji zadań projektowych (Sieć stacjonarna w Ciechanowie).

  • Pierwsze spotkanie stacjonarne Sieci projektu MARKPIW dotyczyło praktycznych rozwiązań w planowaniu wspomagania. Uczestnicy byli żywo zainteresowani sprawdzonymi w praktyce narzędziami diagnozy potrzeb szkoły/placówki. Z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z przykładowymi, rzeczywistymi planami wspomagania (Sieć stacjonarna w Radomiu).

  • Bardzo pomocne było zebranie i raz jeszcze przypomnienie "w pigułce" całego procesu wspomagania "krok po kroku" - od pomysłów we wspieraniu szkół i placówek, poprzez przygotowanie do budowania rocznego planu rozwoju i planu wspomagania, planowanie wspomagania, pokazanie, jak zidentyfikowany problem zamienić na priorytet rozwojowy, po przykłady efektów (Sieć stacjonarna w Warszawie).

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań. Kolejne spotkania odbędą się w II połowie listopada. Poprowadzą je eksperci zewnętrzni, będą poświęcone budowaniu przez osoby wspomagające współpracy z Radą pedagogiczną.

Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Ciechanowie 

Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Radomiu

Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Warszawie

Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Płocku