A A

W okresie od 15 lipca do 22 sierpnia decyzją komisji rekrutacyjnej przedłużono rekrutację do II cyklu projektu MARKPIW. W tym czasie wysyłano mailing z informacją o rekrutacji do Projektu MARKPIW, uwzględniając te grupy szkoleniowe, w których nie było docelowej liczby osób. Po analizie wszystkich zgłoszeń liczba zrekrutowanych na dzień 22 sierpnia wyniosła 156 osób.