A A

 

 

W połowie marca 2020 r. wydawało się, że ostatni cykl spotkań sieci w projekcie jest poważnie zagrożony. Konieczna izolacja, brak możliwości spotkań bezpośrednich na chwilę zatrzymały działania w MARKPIW. Receptą na tę trudność okazała się praca on-line. Gotowość nauczycieli, uczestników projektu oraz jego realizatorów do pracy w środowisku internetu zaowocowała webinariami dla sieci działających w projekcie.

Spotkania dla sieci on-line, na temat „Metody pracy z Radą Pedagogiczną – praktyczne aspekty warsztatu osób wspomagających” odbyły się w dniach:

  •     4 i 6 maja 2020 r. – Sieć Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów 

  •   5 i 12 maja 2020 r. – Sieć Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci 

  • 11 i 20 maja 2020 r. – Sieć Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się 

  • 13 i 18 maja 2020 r. – Sieć Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych

  • 14 i 19 maja 2020 r. – Sieć Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

 

Interaktywne wykłady poprowadzili doświadczeni trenerzy i specjaliści: Jarosław Kordziński, Katarzyna Szczepkowska i Maria Kazimierczak. W spotkaniach, oprócz koordynatorów sieci uczestniczyło 83 uczestników projektu, 23 doradców indywidualnych oraz zaproszeni goście, w tym dyrektor MSCDN Pan Jarosław Zaroń oraz wicedyrektor ds. edukacyjnych Pani Teresa Makulska. Wszystkie spotkania miały charakter webinarium i zostały zrealizowane na platformie Click Meeting. Bardzo dobra frekwencja podczas webinariów i aktywny udział uczestników w spotkaniach mogą wskazywać, że formuła uczenia na odległość na stałe zagości w MSCDN jako jedna z form doskonalenia zawodowego nauczycieli.