A A

23 sierpnia 2019 r. w dwóch Wydziałach MSCDN (Warszawa i Płock) rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Pracowników Instytucji Wspomagania. Rozpoczęcie doskonalenia zainaugurowało II cykl działań w projekcie.

W Wydziale Warszawskim MSCDN spotkały się cztery grupy uczestników projektu, szkolenia rozpoczęto w grupach tematycznych:

  • Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci.
  • Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – II etap edukacyjny.
  • Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – II etap edukacyjny.
  • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się – I etap edukacyjny

W Płockim Wydziale spotkała się grupa Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych – II etap edukacyjny.

Szkolenia w projekcie rozpoczęło 89 osób. Wszyscy uczestnicy podczas pierwszego zajazdu szkoleniowego otrzymali:

  • Pakiet szkoleniowy – notes, długopis, pendrive
  • Plakat informujący o projekcie do powieszenia w szkole, w której będzie przeprowadzony proces wspomagania
  • Segregator – „Portfolio uczenia się i praktyki uczestnika projektu MARKPIW”
  • „Jak wspomagać prace szkoły - kompendium wiedzy dotyczącej wspomagania – Wydawnictwo ORE

Pierwsze spotkanie w Wydziale warszawskim zainaugurowała Pani dyrektor MSCDN ds. edukacyjnych Teresa Makulska. Koordynatorka projektu przedstawiła najważniejsze informacje o projekcie, zobowiązania uczestników oraz organizatorów oraz sprawy organizacyjne dotyczące szkoleń stacjonarnych i on-line w projekcie.

Przed uczestnikami MARK PIW i organizatorami kolejne dwa zjazdy szkoleniowe w terminach 13 – 15 oraz 27 – 29 września. W sumie uczestnicy otrzymają 96 szkoleń przygotowujących teoretycznie do pracy w roli osoby wspomagającej szkoły/placówki. Od 1 października 2019 r rozpoczną praktyczne przygodę ze wspomaganiem wybranych przez siebie szkół/placówek.