A A

 

  

 promocja markpiw

 

 

W tygodniu od 21 do 25 maja 2018 r. w Ostrołęce, Warszawie, Ciechanowie, Płocku oraz w Radomiu koordynatorka projektu Ewa Lubczyńska wraz z osobami współpracującymi (Beata Kossakowska, Teresa Gańko) z MSCDN przedstawiła uczestnikom spotkań dwie prezentacje „Idea, geneza i założenia projektu MARJK PIW” oraz „Zasady i warunki rekrutacji w projekcie”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę informacyjną o projekcie oraz dokument pt. „5 kroków w rekrutacji do projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania(MARKPIW)”. Osoby zainteresowane ideą wspomagania mogły też wziąć udział w krótkim warsztacie, którego celem było poszerzenie świadomości wielości i różnorodności zadań w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły oraz wzmocnienie motywacji do podjęcia zadań w ramach wspomagania pracy szkoły.


Ważnym elementem spotkań była każdorazowo sesja pytań i odpowiedzi. Najczęściej pytano o to, kto może być uczestnikiem projektu, na czym dokładnie będzie polegało zadanie osób, które ukończą doskonalenie w ramach działań podejmowanych w projekcie oraz jakie korzyści dla uczestnika wynikają z udziału w projekcie. 

W spotkaniach wzięło udział w sumie 229 osób. 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji ze spotkań.
 
 

 

Spotkanie w Ostrołęce  
21 maja 2018 r.
 
Spotkanie w Warszawie
22 maja 2018 r.
Spotkanie w Płocku
23 maja 2018 r. 
Spotkanie Ciechanowie
23 maja 2018 r.
Spotkanie w Siedlcach
24 maja 2018 r.
Spotkanie w Radomiu
25 maja 2018 r.