A A

W listopadzie 2019 r. uczestnicy projektu MARK PIW, podczas spotkań w ramach sieci tematycznych w projekcie, mogli doskonalić kompetencje osób wspomagających w odniesieniu do współpracy z Radą Pedagogiczną.

Spotkania stacjonarne odbyły się:

  • 18.11.2019 r. – MSCDN Wydział w Ciechanowie
  • 25.11.2019 r. – MSCDN Wydział w Płocku
  • 26.11.2019 r. – MSCDN Wydział w Warszawie (tu spotkały się dwie sieci)
  • 27.11.2019 r. – MSCDN Wydział w Radomiu

 

W spotkaniach wzięło udział 79 osób, w tym 69 uczestników i 10 doradców indywidulanych pracowników MSCDN.
Podczas wszystkich spotkań koordynatorka projektu – Ewa Lubczyńska - zapoznała uczestników projektu z założeniami walidacji kwalifikacji cząstkowej wspomaganie szkoły. W czasie wystąpienia mogli dowiedzieć się, czym jest walidacja, dlaczego autorzy projektu MARKPIW proponują taką formę sprawdzenia, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte, jakie są kryteria weryfikacji tychże efektów uczenia się oraz założenia procesu walidacji, jak też proponowany harmonogram działań w 2020 r. związany z walidacją w projekcie.

Zajęcia nt. „Współpraca z Radą Pedagogiczną”, w formie wykładu z elementami zajęć warsztatowych, poprowadzili eksperci zewnętrzni. W Ciechanowie i Warszawie – Jarosław Kordziński - trener rozwoju osobistego, coach, mediator, autor tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii, w Płocku, Warszawie i Radomiu – Tomasz Garstka - psycholog, trener, członek Klubu Sceptyków Polskich.

Obaj eksperci zwrócili uwagę na następujące zagadnienia:

  • Motywowanie do współpracy w realizacji zadań
  • Trudne sytuacje we współpracy z RP
  • Moderowanie zebrań bez napięć
  • Wystąpienia na forum – podstawowe zasady

 

Spotkania umożliwiły lepsze zrozumie sytuacji trudnych w kontaktach z dyrektorem placówki lub RP. W opinii organizatorów stały się one przyczynkiem do refleksji, jak reagować budując współpracę ze wspomaganą szkołą.

Kolejne spotkania odbędą się w styczniu i lutym 2020 r. i będę dotyczyły monitorowania i ewaluacji procesu wspomagania.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań.

 

Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Ciechanowie
Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Płocku
Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Warszawie
(tu spotkały się dwie sieci)
Spotkanie sieci - MSCDN Wydział w Radomiu.