A A

W trakcie wydarzenia PowerED, wspólnie z 50 ekspertami i ekspertkami opracowaliśmy rekomendacje dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, które chcą skutecznie zmieniać sposób działania polskich szkół na bardziej inkluzywny, nowoczesny i sprzyjający rozwojowi wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

ROZWOJOWA – TEKAW tym miejscu będziemy polecać publikacje sprzyjające rozwojowi osobistemu i zawodowemu nauczycieli oraz takie, których lektura może być wsparciem dla rodziców i uczniów.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w terapii indywidualnej – nastawionej na rozwój osobisty. 

Coaching jest procesem nastawionym na rozwój człowieka, który pomaga odkrywać możliwości i potencjał w nim ukryty. Praca coacha to praca wokół celu klienta, której efektem ma być pożądana zmiana w jego myśleniu i postępowaniu