A A

 

 

Od października w projekcie MARK PIW funkcjonuje 5 sieci tematycznych. Uczestnicy projektu mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności w ramach sieci:

  • Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci
  • Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
  • Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów
  • Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej - I etap
  • Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej - II etap

 

W listopadzie 2018 r. członkowie sieci tematycznych wzięli udział w spotkaniach stacjonarnych.

W 5 Wydziałach MSCDN: siedleckim, warszawskim, ciechanowskim, radomskim i płockim eksperci zewnętrzni poprowadzili wykłady z elementami zajęć warsztatowych na temat: Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli.  W spotkaniach uczestniczyli także dordacy – przedstawiciele MSCDN wspierąjacy uczestników projektu w prowadzeniu procesowego wspomagania przedszkoli/szkół/placówek.

W spotkaniach stacjonarnych sieci wzięło udział 71 uczestników projektu oraz  20 doradców, w sumie 91 osób. Spotkania prowadzili koordynatorzy sieci: Barbara Wierzchucka (Siedlce), Teresa Gańko (Warszawa), Teresa Stryjewska (Ciechanów, Ostrołęka), Hanna Habera (Radom) i Marian Kuć (Płock).

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi relacjami oraz fotogalerami z poszczególnych spotkań.

 

WYDZIAŁ W SIEDLCACH

W MSCDN Wydział w Siedlcach pierwsze spotkanie stacjonarne sieci odbyło się 20 listopada 2018r. W spotkaniu wzięło udział dziewięciu uczestników projektu MARKPIW, jeden doradca indywidualny oraz koordynator sieci.

Głównym tematem spotkania były Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli. Zagadnienie, w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych, przedstawiła Pani Mariola Kalinowska z Akademii Nauki w Siedlcach. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, od czego zależy poziom kreatywności uczniów, poznali metody i techniki pracy na lekcji wyzwalające ich innowacyjność (piktogram, mapa mentalna, łańcuchowa metoda zapamiętywania). Prowadząca zachęcała również nauczycieli, aby w swojej pracy stosowali komunikaty rozwojowe takie, jak: „inteligencja nie jest cechą daną raz na zawsze, tylko zdolnością, która rozwija się dzięki pracy umysłowej” lub „charakter nie jest wykuty w skale, możesz się zmienić”.

 

WYDZIAŁ W WARSZAWIE

Członkowie sieci w Wydziale w Warszawie spotkali się w siedzibie MSCDN, w dniu 22 listopada 2018 r. Wykład i zajęcia warsztatowe na temat Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli poprowadziła dr Ewa Wiśniewska. W spotkaniu wzięło udział jedenastu uczestników projektu i pięciu doradców.

Spotkanie w formie wykładu i zajęć warsztatowych wzbogaciło wiedzę uczestników spotkania. Nauczyciele uczestniczyli w ćwiczeniach stymulujących kreatywność oraz poznali metody twórczego rozwiązywania problemów. Zdaniem uczestników zajęcia były interesujące, pobudzały do aktywności. Wiele treści wykorzystają w pracy z radami pedagogicznymi przedszkoli/szkół/placówek, które wspomagają.

Swoje wrażenia zamieścili w sieci on-line, tworząc wątek: Po pierwszym stacjonarnym spotkaniu sieci i licznie wypowiedzieli się na ten temat.

 

 

WYDZIAŁ W CIECHANOWIE

MSCDN Wydział w Ciechanowie gościł członków sieci 26 listopada 2018 r. W spotkaniu prowadzonym przez Marzannę Zmysłowską nt. Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli uczestniczyło dwunastu członków sieci oraz czterech doradców. Podczas spotkania panowała twórcza atmosfera.

Uczestnicy w trakcie części warsztatowej wykazali się dużą kreatywnością, jak na temat przewodni spotkania przystało.  Podczas prezentowania przez prowadzącą zapisów dotyczących nazewnictwa nowych i starych kompetencji kluczowych wywiązała się dyskusja, którymi zapisami posługiwać się analizując podstawę programową w odniesieniu do kompetencji kluczowych według Parlamentu Europejskiego.

Prowadząca dysponowała ciekawymi materiałami dydaktycznymi dotyczącymi interpretacji nowego nazewnictwa kompetencji kluczowych w postaci mapek. Materiały te, pozyskane od eksperta w wersji elektronicznej, zostały udostępnione przez koordynatora sieci na platformie projektowej.

 

 

WYDZIAŁ W RADOMIU

W dniu 27 listopada 2018 r. w MSCDN Wydział w Radomiu odbyło się spotkanie stacjonarne w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie MARKPIW.

Tematem spotkania były Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności u uczniów i nauczycieli. Ekspertem prowadzącym wykład był prof. Jan Fazlagić. Sprawy związane z funkcjonowaniem sieci omówiła Hanna Habera, koordynatorka sieci w MSCDN Wydział w Radomiu.

W spotkaniu stacjonarnym sieci brało udział dwudziestu sześciu nauczycieli - uczestników projektu MARKPIW oraz dziewięciu doradców indywidualnych – nauczycieli konsultantów MSCDN Wydział w Radomiu.

Podczas wykładu, prof. Jan Fazlagić podkreślił między innymi ścisły związek między innowacyjnością a wytrwałością. Podał przykład słynnego wynalazcy Thomasa Edisona, według którego innowacja to w 99% wysiłek, a w 1% to inspiracja. W bardzo interesujący sposób wskazał na metody rozwijające kreatywność zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli.

  

 

WYDZIAŁ W PŁOCKU

28 listopada 2018 r. w MSCDN Wydział w Płocku odbyło się spotkanie stacjonarne sieci poświęcone tematowi Metody służące rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli. Wykład z elementami warsztatów poprowadziła dr Monika Just.  Własne zasoby kreatywności mogło uruchomić trzynastu uczestników projektu w MARK PIW oraz jeden doradca.

Spotkanie było bardzo ciekawe i czasami zmuszające do refleksji nad relacjami na linii nauczyciel – uczeń w kontekście rozbudzania kreatywności w szkole. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji i ćwiczeniach proponowanych przez prowadzącą. Przedstawione informacje i materiały na pewno będą inspiracją do dalszego zgłębiania omawianej tematyki.

Przed uczestnikami projektu MARK PIW kolejne spotkania stacjonarne. Będą one poświęcone procesowi wspomagania : monitorowanie i ewaluacja oraz praca zespołowa, jako kompetencja ważna j w rozwoju uczniów i nauczycieli.