A A

 

wspomaganie bez tla

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy 
o zapoznanie się z organizacją wspomagania szkół/placówek.

 

organizacja2
 
diagnoza poglebiona
 
zasady finansowania
 
formularz2
 
 
 

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci