A A

 

W wakacyjny weekend, 24 – 26 sierpnia b.r. dwa Wydziały MSCDN, w Radomiu i Warszawie tętniły życiem. Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. 93 osoby przygotowujące się do przeprowadzenia procesowego wspomagania szkół pracowały w 5 grupach tematycznych.

  • Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci.
  • Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych - I etap edukacyjny.
  • Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów - I etap edukacyjny.
  • Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętność pracy zespołowej - I etap edukacyjny.
  • Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętność pracy zespołowej - II etap edukacyjny.

Proces wspomagania szkół, jego etapy, rozumienie kompetencji kluczowych, zadania osoby wspomagającej oraz proces uczenia się to główne treści, wokół których skupiała się praca uczestników szkoleń. Spotkania wzbogaciły dwa wykłady:

  • w Radomiu pani Agnieszki Kopeć – Fila na temat „Kompetencje kluczowe uczniów" - czym są i jak je kształtować?
  • w Warszawie dr hab. Jana Fazlagicia „Nowoczesne trendy w nauczaniu. Wyzwania w odniesieniu do szkoły XXI wieku”.

14 września 2018 4 r. rozpoczniemy kolejny etap szkoleń. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z pierwszego zjazdu szkoleń. Więcej zdjęć publikujemy na platformie Moodle MSCDN.