A A

 

Celem spotkania było przeanalizowanie różnych sposobów ewaluacji procesu wspomagania przedszkoli/szkół/placówek. Zajęcia poprowadziły doświadczone trenerki Małgorzata Górska i Renata Stoczkowska.


Ważnym hasłem szkolenia było stwierdzenie „Ewaluacja służy uczeniu się!” Doradcy i koordynatorzy sieci uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość doskonalenia wiedzy z obszaru ewaluacji procesu wspomagania, m.in. konstruowania pytań kluczowych, określania kryteriów i wskaźników istotnych dla badania jakości tego procesu.


Dzięki formule WDN doradcy będą mogli jeszcze lepiej wspierać swoich podopiecznych oraz wykorzystać doskonalone kompetencje w codziennej pracy.