A A

 

jej wysokosc

 

ROZWOJOWA – TEKA

W tym miejscu będziemy polecać publikacje sprzyjające rozwojowi osobistemu i zawodowemu nauczycieli oraz takie, których lektura może być wsparciem dla rodziców i uczniów.

Głównym, oczywistym kryterium ważnym dla nas przy tym wyborze jest przydatność w rozwoju zawodowym. Oznacza to, że lektura publikacji pozwala na satysfakcjonujące czytelnika poznanie tematu, ułatwia zrozumienie ważnego dla niego problemu, inspiruje do pracy.

Dzisiaj przedstawiamy pierwszą książkę, ważną dla MSCDN także dlatego, że redaktorem prowadzącym „Jego wysokość dziecko” jest nauczycielka konsultantka MSCDN dr Beata Rola.

Fragment recenzji książki pod redakcją dr Beaty Roli „Jego wysokość dziecko”:

Tworzenie się narcystycznej linii rozwoju osobowości u dzieci niesie ze sobą zachowania, które obserwujemy obecnie w niepokojącej skali. Między innymi, są to nasilające się samolubne i pozbawione empatii działania, skrajnie niedojrzałe reakcje emocjonalne, destrukcyjne domaganie się uwagi, zachłanność o uczucia, czy też wypaczony obraz siebie i swoich możliwości. Zazwyczaj przypisywane są one trudnościom i błędom wychowawczym, a rzadko kiedy łączone z rysem narcystycznej osobowości.

Publikacja, Jego wysokość dziecko ma na celu dookreślenie pojęć związanych z poruszanym tematem i wskazanie sposobów minimalizowania strat powstałych w wyniku tak ukształtowanej osobowości. Opisywane zagrożenia i wyzwania prezentowane są głównie z perspektywy pedagogicznej. Autorzy mają bowiem przekonanie, że opiekunowie, wychowawcy i rodzice mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu u dzieci cech niekorzystnych rozwojowo.

Zachęcamy do lektury