A A

 

Etap rejonowy konkursów przedmiotowych z geografii, fizyki, matematyki, historii, chemii, biologii, języka polskiego zostanie przeprowadzony od 9 do 13 stycznia 2023 r. zgodnie z harmonogramem poza macierzystymi szkołami.

W przypadku rejonu ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego etap rejonowy odbędzie się w siedzibach Wydziałów MSCDN. 

Miejsce przeprowadzenia etapów rejonowych dla uczniów  z rejonu warszawskiego zostanie podane do 7 grudnia 2022 r.  Prosimy o śledzenie naszej strony.