A A

ka122

 

Informujemy o możliwości składania wniosków na projekty krótkoterminowe (KA122) w ramach Akcji 1, w sektorze Edukacja szkolna w drugim terminie naboru w roku 2021.

Termin składania wniosków: do 5 października 2021 roku, do godziny 12:00.

Zapraszamy również na jednodniowe seminarium informacyjne w Rzeszowie (14 września 2021 roku) oraz dwudniowe w Gdyni (20-21 września 2021 roku), Lublinie (23-24 września 2021 roku) oraz w Łodzi (28-29 września 2021). 

Projekty krótkoterminowe (KA122) w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna (Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji) wspierają szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować działania związane z mobilnością uczniów i pracowników szkół.

Celem Akcji 1 jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry nauczycielskiej i dyrekcji szkół, wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania
i uczenia się przez promowanie wartości takich jak tolerancja, różnorodność, uczestnictwo w życiu demokratycznym, promowanie wiedzy o dziedzictwie europejskim czy wspieranie sieci zawodowych w całej Europie, a także promowanie nowych technologii.

Zaproszenie do składania wniosków