A A

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

 

 

 

 

 

eras
  

Projekt europejski - erasmus+ wymiana dobrej praktyki

http://kulturelle-vielfalt.eu/pl/aktualnosci/

 


Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej
wspominając – rozwijając – testując

 

 

W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

  • Jak możemy wzmocnić postawy akceptacji na rzecz różnorodności kulturowej?
  • Jak można przezwyciężyć uprzedzenia?
  • Czy wzajemne porozumienie jest możliwe?
  • Czy dysponujemy w tym zakresie odpowiednimi formami pracy?

 

Jeśli zmianie mają ulec postawy na rzecz różnorodności kulturowej, to trzy aspekty wydają się odgrywać w tym procesie znaczącą rolę:

  • przypominanie o doświadczeniach historycznych związanych z przyjmowaniem uchodźców-czyń;
  • rola doświadczeń edukacyjnych powiązanych z procesem (aktywnego) uczestnictwa w środowisku lokalnym
  • konfrontacja z własnymi uprzedzeniami.

 

Te aspekty były sprawdzane w toku dwuletniego procesu wymiany praktycznych doświadczeń między pięcioma organizacjami partnerskimi z Niemiec, Polski, Austrii i Rumunii.

 

W ramach europejskich spotkań osoby uczestniczące miały okazję wypróbować i poddać ewaluacji zaprezentowane w tym celu metody i koncepcje. Wyniki wspólnej pracy zostały opracowane w materiałach projektowych.

Zapraszam do lektury:   [Załącznik 1]