A A

cup 1615074 1280

 

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami?


O nagrody w III edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” mogą ubiegać się:

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.


Cel Konkursu:

  • wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
  • wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
  • promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
  • ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

Termin składania kart zgłoszeń: 23 sierpnia–23 września 2019 r.


Wnioski należy:

przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, albo
złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Więcej informacji na stronach Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,168,rusza-iii-edycja-konkursu-edukreator-na-mazowszu.html