A A

Politechnika Warszawska zaprasza w roku szkolnym 2020/2021uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie MatFIzChemPw. 

 

Czytaj więcej...