A A

 

TDB baner ELL 320x200 BEULabel1

 

 

 

 

European Language Label to konkurs projektów językowych. Jeśli realizujesz takie projekty, masz okazję zdobyć prestiżowy certyfikat poświadczający, że uczenie języków w twojej instytucji odbywa się na najwyższym poziomie. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. W Polsce prowadzi go Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem ministra edukacji i nauki.

Konkurs promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne, nowatorskie podejście do kształcenia językowego, wielo- i różnojęzyczność, rozwija kompetencje językowe i interkulturowe osób uczących się, uwrażliwia na różnorodność kulturową Europy i świata. Równocześnie, rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli i edukatorów zajmujących się nauczaniem języków.   

Certyfikat jest corocznie podpisywany przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oraz polskiego ministra edukacji narodowej – obecnie ministra edukacji i nauki. Wręczenie certyfikatu i statuetki odbywa się w trakcie wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez FRSE.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą realizować postulaty zawarte w priorytetach europejskich i krajowych na dany rok (przynajmniej jeden z nich). 

Priorytety europejskie na rok 2021:

  • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych
  • Nauka języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych

 

Priorytety krajowe:

  • Środowisko, w którym żyjemy
  • Język a relacje międzyludzkie
  • Język i kultura

 

Ważne jest, aby projekt odznaczał się innowacyjnością na pewnym odcinku, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, ciekawe załączniki z jego realizacji.

W konkursie, od roku 2002, wzięło udział wiele placówek z całej Polski. Laureatami zostali zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, jak i nauczyciele akademiccy. Nagrodzono również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Opisy nagrodzonych projektów można przeczytać na stronie  https://ell.org.pl/laureaci/ .

EULabel2YTDodatkowo, w roku 2020, przyznano Wyróżnienia dla najlepszych projektów  European Language Label perspektywy 2014-2020.  Wręczenie statuetek odbyło się podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, Europejskiego Dnia Języków (https://ell.org.pl/laureaci-nagrody-european-language-label-perspektywy-2014-2020/ ). Całość wydarzenia można obejrzeć na stronie https://ell.org.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-nagrania-z-iii-kongresu-rozwoju-systemu-edukacji-europejskiego-dnia-jezykow/

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim (, , stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery). W roku 2020 ukazała się również dwujęzyczna publikacja : . Najlepsze projekty ELL będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Promocja europejska nagrodzonych projektów obejmuje umieszczenie ich opisów w publikacji Compendium of 2019 European Language Label Projects: https://ell.org.pl/compendium-of-2019-european-language-label-projects/ oraz na platformie European Language Label Community i wśród wszystkich koordynatorów ELL. Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence https://www.youtube.com/watch?v=d5SgTYLByBA

Przykłady

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy wszystkie instytucje zajmujące się edukacją językową lub ją wspierające: szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety, przedszkola, instytucje edukacyjne dla dorosłych, seniorów, centra kultury, fundacje. W roku 2021 świętujemy 20-lecie European Language Label – z tej okazji przyznane zostanie specjalne wyróżnienie.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę www.ell.org.pl i wypełnij wniosek.

Zespół European Language Label zaprasza również do obejrzenia warsztatów językowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim, realizowanych w ramach Europejskiego Dnia Języków (III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji): https://ell.org.pl/warsztaty-europejskiego-dnia-jezykow/

Elżbieta Grymuza 
Koordynator European Language Label
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności