A A

 Startuje nowy program EKS dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na wsparcie działań wolontariuszy i realizację młodzieżowych projektów lokalnych

EKS

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, chcących się zaangażować w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od wsparcia osób defaworyzowanych, przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomoc humanitarną. Program daje młodym ludziom możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności (w tym kompetencji społecznych).

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w perspektywie finansowej 2021–2027 Europejski Korpus Solidarności otrzyma budżet w wysokości ponad miliarda euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych. EKS w nowej odsłonie będzie promował włączenie społeczne i różnorodność, a jego celem będzie zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego dostępu do programu. Program wesprze inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, projekty rozwijające umiejętności cyfrowe, a także angażujące młodych ludzi w procesy demokratyczne.

Uczestnicy będą mogli brać udział w dwóch znanych wcześniej typach działań: wolontariacie i projektach solidarności, a także w nowym, jakim jest pomoc humanitarna. 

Więcej o programie w latach 2021–2027 na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Szczegółowe informacje na temat EKS można znaleźć w Przewodniku po programie na rok 2021.