A A

bg1Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 26-28 stycznia 2021r. (trzy wieczorne spotkania).

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (klasy VI-VIII), którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt “Czy wiesz, że … wynalazł to Polak?” – projekt historyczny o największych polskich wynalazkach i ich odkrywcach (w połączeniu z Dniem Nauki Polskiej – 19/02).[Zaproszenie]

Czytaj więcej...