A A

 

30 listopada 2019 r. odbyła się VI Konferencja Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

MATEMATYCZNY RocK and roll

 

zorganizowana przez Oddział Mazowiecki SNM i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Irena Słowik oraz Wicedyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Teresa Makulska. Głos zabrała Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Alina Przychoda.

Słowo wstępne wygłosił prof. Wacław Zawadowski. Piotr Nodzyński i Tomasz Masłowski w wykładzie Kompetencje kluczowe a matematyka dali dowód ponadczasowej roli matematyki, nie tylko w roku jubileuszowym. Następnie dr Tomasz Zamek-Gliszczyński przedstawił filozofię Międzynarodowej matury z matematyki i różnice… . Na zakończenie, dr Krzysztof Ciesielski w wykładzie Zaczęło się w Krakowie opowiedział o polskiej matematyce i matematykach.

Część pierwszą zwieńczyło Matematyczne celebrowanie.

Część druga składała się z 12 rodzajów warsztatów poprowadzonych dla nauczycieli matematyki poszczególnych poziomów edukacji. W przerwach można było zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą (podręczniki, zbiory zadań, publikacje, gry i zabawy dydaktyczne). Moderatorkami spotkania były: Beata Kossakowska oraz Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN). Na zakończenie odbyło się Walne zebranie Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

W sobotnim wydarzeniu wzięło udział 125 nauczycieli matematyki z terenu Mazowsza.