A A

educare loga1.jpg

 

 

„Educare necesse est… — Rzeczpospolita małych ojczyzn”,


Warszawa, 30 czerwca – 1 lipca 2021 r
.

 

W  dniach 30 czerwca - 1 lipca 2021 r. odbyła się V edycja współorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  konferencji z cyklu: Educare necesse est…”!
 
Tegoroczna konferencja organizowana była pod tytułem „Educare necesse est. Rzeczpospolita małych ojczyzn”, poświęcona była wykorzystaniu źródeł archiwalnych w praktyce szkolnej, przybliżała aktualny stan badań w nauce historycznej, stanowiła przestrzeń wymiany doświadczeń trzech środowisk na co dzień pracujących ze źródłami: archiwistów, nauczycieli i pracowników akademickich.
 
Przedmiotem obrad były zagadnienia z dziedziny historii lokalnej i regionalnej ujęte w trzy tematy wiodące:
  • Historia „naszej małej ojczyzny”, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej; 

  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej

  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej – charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Moderatorami poszczególnych paneli byli: prof. dr hab. Alicja Kulecka - Wydział Historii  Uniwersytetu Warszawskiego, dr Hubert Wajs - Archiwum Główne Akt Dawnych, dr Violetta Urbaniak - Archiwum Państwowe w Warszawie, Magdalena Mołczanowska - Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, dr Teresa Stachurska-Maj – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Konferencja po raz pierwszy w całości odbyła się online.

W obradach udział wzięło 90 osób. Podczas dwudniowej konferencji wygłoszonych zostało 27 referatów, których autorzy prezentowali niezwykle ciekawe archiwalia oraz wskazywali na możliwość ich wykorzystania w projektach edukacyjnych oraz na lekcjach historii. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 9 wystąpień eksperckich dotyczących m.in. wykorzystania źródeł do historii lokalnej i regionalnej w projektach poświęconych Warszawie  i województwu mazowieckiemu, opracowania i interpretacji materiałów filmowych oraz zabezpieczeniu domowych pamiątek.

Po raz pierwszy, w obradach wzięli udział badacze  z zagranicy- niezwykle interesujące wystąpienie  pt” Archiwalia polonijne obwodu odeskiego: źródła nieznane lub mało znane” zaprezentowali  Julia Grozna i dr Niko Rergo z  Archiwum Państwowego Obwodu Odeskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji  do odwiedzenia strony internetowej konferencji: http://agad.gov.pl/EDU/educare.html na której publikujemy wystąpienia eksperckie i prezentacje towarzyszące wygłoszonym referatom.