A A

 

26 listopada 2020 r. odbyła się Konferencja

Edukacja specjalna w czasach Covid-19 - Badania, doświadczenia, trendy,

zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

1

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie pracy online z dziećmi z różną niepełnosprawnością. Spotkanie obejmowało wystąpienia przedstawicieli nauki oraz praktyków pracujących w szkołach specjalnych.

Konferencję rozpoczęła pani dr Monika Mucha z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiając najnowsze badania dotyczące różnych aspektów zdalnej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Następnie dr Beata Rola wskazała podstawowe zasady dydaktyki  online i wynikające z nich konieczne warunki kształcenia nauczycieli.

Drugą część konferencji poświecono prezentacjom ciekawych rozwiązań metodycznych. Uwzględniono zarówno trudności, jak i wyzwania dotyczące, między innymi: pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, uczniów niedosłyszących i niesłyszących, niewidomych i niedowidzących oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Głos zabrała również nauczycielka ze szkoły integracyjnej odnosząc się do problematyki edukacji zdalnej w grupie zróżnicowanej. Szczegółowy program w złączniku.

Udział w  wydarzeniu zadeklarowało 143 nauczycieli  z terenu Mazowsza.
Z opinii zamieszczanych podczas konferencji na czacie wynika, że zaprezentowane sposoby przezwyciężania trudności edukacyjnych w czasie pandemii Covid 19 przyczyniły się do poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami, wniosły dużo optymizmu i nadziei, że jednak  Z niemożliwego można zrobić możliwe.

Poniżej są udostępnione dla Państwa materiały: [link do nagrania całej konferencji],  [program]  oraz wybrane materiały.

Alicja Orłowska, Marek Lasecki – Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Głuchych. Warszawa, ul. Lucka 17/21

 

Agnieszka Wdówik – Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Anna SieńkowskaMałgorzat Chomicz- Kieniewicz - OSW dla Dzieci Niewidomych w Laskach

 

 

 

Urszula Fila i Małgorzatę Staniak-Pracz – Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.  Warszawa, ul. Skuterowa 9

 

8

 

9