A A

 

loga snm

 

28 listopada 2020 r. odbyła się coroczna Konferencja Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Lubię MATEMATYKĘ z daleka i z bliska 

 

zorganizowana przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału SNM Anna Koronka oraz Przewodniczący Krakowskiego Oddziału SNM Marek Legutko. Następnie powitały uczestników Beata Wąsowska-Narojczyk oraz Beata Kossakowska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Słowo wstępne wygłosił prof. Wacław Zawadowski.

Piotr Nodzyński poprowadził debatę wokół tytułu konferencji Lubię MATEMATYKĘ z daleka i z bliska, podczas której prelegenci prof. Lech Mankiewicz, Marek Legutko i Tomasz Garstka odpowiadali na pytania: Dlaczego uczniowie/społeczeństwo ma dystans do matematyki?
Co zrobić, aby zarazić uczniów wirusem matematyki? Jakie ma być zdalne nauczanie matematyki? Jakie ma być nauczanie matematyki po pandemii?

Część pierwszą zwieńczyło rozstrzygnięcie konkursu logicznego logicznego (wydawnictwo LOGI oraz Fundacja Rodziny Maciejko). Nagrody (tablety graficzne i kamerki) zostały ufundowane przez Fundację Rodziny Maciejko.

Następnie można było zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą (Aksjomat, NOWIK, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro).

Część druga składała się z 10 rodzajów warsztatów poprowadzonych dla nauczycieli matematyki poszczególnych poziomów edukacji (w dwóch turach). Moderatorkami spotkań były: Beata Kossakowska, Marzenna Kuć, Grażyna Śleszyńska oraz Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN).

Na zakończenie odbyło się Walne zebranie Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Udział w sobotnim wydarzeniu zadeklarowało 175 nauczycieli matematyki z terenu Mazowsza.

Poniżej są udostępnione dla Państwa materiały:

Część 1.- [nagranie CM MSCDN]

Prezenty :

  1. Dlaczego matematyka? – poszukajmy odpowiedzi w Internecie
  2. Jakie są postawy wobec matematyki? – poszukajmy odpowiedzi w Internecie

 

 Część 2. - Galeria Zoom MSCDN