A A

olimpiada solidarnosc

 

17 września 2020 roku, w audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, 37 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego wzięło udział w etapie wojewódzkim VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1979-1990”.

Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności i obejmował materiał historyczny określony ramami chronologicznymi 1970-1990. Nad regulaminowym przebiegiem etapu wojewódzkiego czuwała trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa. Trzech uczniów z województwa mazowieckiego zostało zakwalifikowanych do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” są:

  1. miejsce - Jan Golec uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
  2. miejsce - Jakub Grauer uczeń XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie
  3. miejsce - Błażej Głowacki uczeń Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płock

Trzech uczniów z najwyższymi wynikami tworzy drużynę, która w finale ogólnopolskim zawalczy o zwycięstwo. Laureaci spotykają się na wizycie studyjnej w Gdańsku, a następnie na finale konkursu w Szczecinie.
Zwycięzcy otrzymają indeksy uniwersyteckie, stypendia naukowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy rywalizujący w finale wojewódzkim otrzymali od Organizatora dyplom za udział w etapie wojewódzkim VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
Listy gratulacyjne od Organizatora otrzymali nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest Fundacja Centrum Solidarności.

Partnerem organizacyjnym II etapu konkursu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Informację przygotowała
dr Teresa Stachurska-Maj
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej