A A

 


Do udziału w konkursie przystąpiło 108 nauczycieli z całego Mazowsza. Spośród nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2019/2020 opiekowali się stypendystami i złożyli formularz konkursowy, wyróżniono 36, przyznając im tytuł Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020.

17 września 2020 r. w auli Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się Gala dla nagrodzonych nauczycieli, podczas której zaproszeni laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 3 tys. zł. z rąk marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.


Program uroczystości, oprócz wręczenia nagród obejmował:

  • Wykład wygłoszony przez p. Olgierda Łukaszewicza i p. Jana Truszczyńskiego pt. O znaczeniu edukacji europejskiej.
  • Prezentację p. Anety Gładys pt. Rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w projektach (międzynarodowych).
  • Wystąpienie p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Laureatom gratulujemy zdobytych nagród. Życzymy dalszych wielu sukcesów we współpracy z uczniami podczas realizacji projektów edukacyjnych. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej IV edycji konkursu.