A A

 

1 loga moniuszko


Do konkursu w ramach projektu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach” realizowanego przez Teatr Wielki Opera Narodowa we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgłoszono 33 projekty szkolne w następujących kategoriach wiekowych:

• przedszkola i edukacja wczesnoszkolna
• szkoły podstawowe kl. 4-8
• szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

1tabelka

 

Uroczyste podsumowanie projektu (w tym konkursu) odbędzie się 26 marca 2020 r. w Teatrze Wielkim Opera Narodowa.

Szczegóły dotyczące tej uroczystości zostaną przekazane w terminie późniejszym.