A A

businesswoman 4126489 1280 2

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie rozpoczyna rekrutację na:

 

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. Kurs uprawnia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły.
 

PROGRAM

W roku szkolnym 2021/2022 kurs odbywa się według ramowego planu i programu, określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Przywództwo edukacyjne w szkole;

 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

 3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

 

KADRA:

 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, 
 • Tomasz Garstka,
 • Cezary Kocon,
 • Maria Kazimierczak,
 • dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, 
 • Ewa Pawlic-Rafałowska,
 • Krystyna Mucha,
 • Sławomir Kasprzak,
 • Joanna Kamola-Okońska,  
 • Małgorzata Pomianowska,
 • dr Renata Stoczkowska,
 • Małgorzata Górska.

 

METODY: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, wizyty studyjne, projekt, praca z filmem, metody heurystyczne, pytania coachingowe, metaplan, analiza SWOT, metoda implementacji, gry dydaktyczne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • Kurs rozpoczyna się 17 września 2021 r., kończy się 31 maja 2022 r.

 • zajęcia odbywają się w siedzibie MSCDN Wydziału w Warszawie, Świętojerska 9 lub zdalnie na platformie TEAMS w przypadku ogłoszenia stanu pandemii

 • zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.00 - 20.00 i soboty w godz. 9.00 - 15.00 co drugi tydzień

 • grupa liczy do 25 osób

Szczegółowy harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku kursu

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA KURSU JEST:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),

 • zaliczenie wykonania 5 zadań praktycznych wymaganych programem kursu,

 • napisanie/przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

 

UCZESTNICY KURSU

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej  [formularz zgłoszeniowy] Nr realizacji: 19498.

DOKUMENTACJA:

 • Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, co należy udowodnić składając do następujące dokumenty:

 • Dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole/placówce [druk do pobrania]

 • Jeśli nazwisko na dyplomie jest inne niż w aktualnych dokumentach, to proszę o wgląd do aktu małżeństwa

Dokumenty prosimy dostarczyć do MSCDN do 10 września 2021 r. na adres: 00-236 Warszawa ul. Świętojerska 9. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZT: 1700 zł .

Wpłaty na konto MSCDN należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji od kierownika kursu o zakwalifikowaniu. Istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie wpłaty na 2 raty po uzyskaniu zgody Pani Ewy Lubczyńskiej, Kierownika Wydziału w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu: Małgorzata Górska, e-mail: ,tel.: (22) 536-60-72; pn.-pt. w godz. 10.00-15.00; tel. kom. 519 835 949