A A

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat w zakresie wychowania i profilaktyki. Tematyka: Recepta na dobrostan. Pierwsze spotkanie już 20 października. Zapraszamy!

Z dużą uważnością będziemy reagować na Państwa potrzeby w obszarze proponowanej tematyki. Będziemy opierać się również się na wymianie doświadczeń i spostrzeżeń. Zdobyta w Sieci wiedza, umiejętności oraz narzędzia mogą przyczynić się do rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Tematyka:

  • Recepta na dobrostan,
  • Elementy terapii akceptacji i zaangażowania w pracy z uczniem,
  • Rozmowa z uczniem/ rodzicem w kryzysie,
  • Potrzeby i użyteczne strategie ich zaspokajania,
  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci i ich wpływ na procesy komunikowania się i uczenia,

W tym roku szkolnym przewidujemy cykl spotkań według następującego harmonogramu:

  • 20.10.21 r. w godz. 15.30-17.00
  • 08.12.21 r. w godz. 15.30-17.00
  • 23.02.22 r. w godz. 15.30-17.00
  • 30.03.22 r. w godz. 15.30-17.00
  • 18.05.22 r. w godz. 15.30-17.00

Pracą sieci będzie kierowała Ewa Petrykowska - psycholog, doradca metodyczny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Spotkania będą odbywać się online za pośrednictwem aplikacji Teams.