A A

PMMPaństwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na I. edycję sesji edukacyjnej, dotyczącej pozaszkolnej edukacji historycznej i wizyt w poobozowych miejscach pamięci: „Historia magistra vitae est”

Zaproszenie