A A

stypendiaW dniu 2 września 2021 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja człowieka w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej...