A A

 

otwarci na kulture

 

Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich
szkołach i przedszkolach

 

realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową i firmą iSpot.

Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania wychowanków przedszkoli oraz uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do aktywnego, świadomego, ale też krytycznego uczestnictwa w kulturze, w tym z wykorzystaniem wartościowych zasobów w sieci.

Realizacja projektu wzmacnia kompetencje ważne z punktu widzenia funkcjonowania w zmieniającej się współczesności, takie jak: kreatywność, rozwiązywanie problemów, współdziałanie.

Adresatami projektu są: wychowankowie przedszkoli, uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczyciele Mazowsza.

Wśród zaplanowanych działań należy wymienić:

  • konferencje,
  • inspirujące warsztaty, seminaria dla nauczycieli,
  • konkurs Edukacja i kultura za pan brat na projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Konferencja Teatr na widelcu, czyli jak ugryźć wartościową edukację i kulturę w sieci inauguruje  powyższe przedsięwzięcie.

Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę!

24 września 2021 r., godz. 15:00 - 17:00

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY

Załączniki:

  1. Harmonogram działań projektowych (Załącznik nr 1)
  2. Regulamin Konkursu
  3. Zgłoszenie udziału w Projekcie (Załącznik nr 2)
  4. Sprawozdanie z realizacji działań projektowych (Załącznik nr 3)