A A

Wyalienowanie, niepewność, samotność – skutki izolacji i kolejnych obostrzeń dotykają coraz więcej ludzi, również tych młodych. Szkoła przeniosła się do domu, klasyczne relacje uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel przyjęły nową formę bytu – online. Dotychczasowe więzi uległy osłabieniu, młodzi ludzie czują się wyobcowani, pozbawieni odpowiedniego wsparcia. Niestety lekcje zdalne nigdy nie zapewnią takiej pomocy (nie tylko edukacyjnej, ale również emocjonalnej), jaką młodzież otrzymywała w szkole.

Jak w warunkach pandemii przetrwać najtrudniejszy okres przygotowania do egzaminów – ósmoklasisty i maturzysty? Czego najbardziej boją się uczniowie najstarszych klas? Na czym polegają kluczowe zmiany w „covidowych” egzaminach oraz jak nauczyć się języka bez nauczyciela w klasie? O tym opowiedzieli Emilia Ziółkowska i Marcin Jaroszewski, nauczyciele doradcy metodyczni MSCDN w Radiu Płock FM.

Audycja Gość Radia Płock FM

MSCDN


Jednocześnie zapraszamy nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r. na szkolenia realizowane przez MSCDN. Obejmą one takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Szkolenia będą realizowane w oparciu o wytyczne i materiały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

ZAPISY NA SZKOLENIA 

 

Fot. Kuba Pankowski, Radio Płock FM