A A

Realizowane w styczniu szkolenia obejmą takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

 

Szkolenia online, organizowane przez Wydziały MSCDN, są zgodne z nowym, szóstym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa, dodanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Zapisy na szkolenia