A A

family 3090056 1280Niezależnie od podjętej przez dorosłych decyzji o rozwodzie, na zawsze pozostają oni rodzicami swojego dziecka. Dorastanie w poczuciu bezpieczeństwa, niewikłanie dziecka w konflikt lojalnościowy względem któregoś z rodziców jest niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego młodego człowieka. Zapraszamy na konferencję w formule wywiad-rzeka ze specjalistami w temacie.

Czytaj więcej...