A A

 

1) „Edukacja dla bezpieczeństwa” to następujące moduły:

I. Teoria i praktyka w edukacji dla bezpieczeństwa.
II. Metodyka w edukacji dla bezpieczeństwa.
III. Zapobieganie pożarom.
IV. Systemy i struktury ratownicze.
V. Zasady tworzenia efektywnej edukacji dla bezpieczeństwa.

2) „Współpraca z mediami i efektywne komunikowanie się”  to:

I. Podstawowe zagadnienia medialne.
II. Efektywne komunikowanie w mediach.
III. Zasady skutecznej współpracy z mediami.
IV. Współpraca jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ze środkami masowego przekazu.
V. ABC kontaktów z mediami.

Aby uzyskać dostęp do szkoleń, należy zarejestrować się na platformie e-learningowej SGSP: elearning-kg.sgsp.edu.pl