A A

DWIE KATEGORIE

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury,
- nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych

NAGRODY

Dla zwycięzców w kategoriach kreatywna podstawowa i ponadpodstawowa (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców) planowane są nagrody pieniężne w wysokości po brutto, a dla zwycięzców w kategoriach kreatywny szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców) po brutto.

TERMIN NADSYŁANIA KART

1 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/edukreator-na-mazowszu.html