A A


Budowanie tożsamości regionalnej, poszerzanie wiedzy na temat historii Mazowsza i wzmacnianie więzi społecznych to tylko niektóre cele przyświecające tegorocznemu konkursowi historyczno-literackiemu „Z flagą Mazowsza”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zachęcenia młodzieży do udziału w tym projekcie.
Nabór prac trwa do 8 października.

Regulamin