A A

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w dniu 28 września 2021r. organizują konferencję online pod tytułem Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej – grant TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczoną dla dyrektorów oraz nauczycieli różnych typów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza.

Program konferencji