A A


Uczestnicy wykorzystali i rozwijali swoje umiejętności, przeprowadzając wiele reakcji chemicznych, zaobserwowali niezwykłe widowiska w probówce, otrzymali czystą miedź, spalili magnez, strącali osady, badali odczyny roztworów. Co ważne uczyli się też pracy w grupie i… poznawali siebie nawzajem poprzez gry integracyjne. Jedną z takich aktywności było ułożenie całego układu okresowego pierwiastków w wersji maxi na sali gimnastycznej. Podczas Letniej Szkoły Chemii uczniowie mieli okazję wypróbować również swoje umiejętności językowe oraz informatyczne. W grze terenowej ćwiczyli spostrzegawczość, szukając kodów QR, pod którymi kryły się nazwy pierwiastków chemicznych oraz możliwe sposoby ich wykorzystania w życiu codziennym. Zapoznali się z ciekawostkami ze świata chemii w języku angielskim oraz słownictwem związanym z najważniejszymi zagadnieniami chemicznymi i wykonywaniem doświadczeń. Interesującym elementem była też lekcja eksperymentowania w języku angielskim – młodzież radziła sobie doskonale, wykorzystując poznane słownictwo w praktyce. Nie ma chemii bez matematyki i dlatego podczas Letniej Szkoły Chemii uczestnicy ćwiczyli typowe dla chemików obliczenia, a następnie wykorzystali swoje umiejętności do przeprowadzenia doświadczeń. Młodym, zdolnym uczestnikom życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, wielu sukcesów i satysfakcji z poznawania otaczającego świata.