A A

Rekrutacja do projektu „Zdolni zdalnie” zakończona. Osiągnięto limit zgłoszeń na listach podstawowych i rezerwowych. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do naszego grantu.