• Radomska Akademia Dyrektora
  Radomska Akademia Dyrektora

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 startuje druga edycja Radomskiej Akademii Dyrektora.

  Tym razem uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.

  Grupę, która po raz pierwszy bierze udział w akademii i tych, którzy kontynuują udział w naszym przedsięwzięciu.

  Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z terenu subregionu radomskiego (powiaty białobrzeski, grójecki, kozienicki, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, radomski i miasto Radom).

   

   

  Koszt:

  a) udział w RAD: 500 zł od uczestnika (niezależnie od grupy)

  b) udział w RAD + wyjazd studyjny: 1000zł od uczestnika

   

  Liczba miejsc jest jak zawsze ograniczona. Decyduje formularz rekrutacyjny i kolejność zgłoszeń.

   

  Link do zapisu: ZAPISZ SIĘ TUTAJ

   

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

  Cezary Ziembicki - cezary.ziembicki@mscdn.edu.pl

  Łukasz Molenda - lukasz.molenda@mscdn.edu.pl

   

   

  Czym jest Radomska Akademia Dyrektora?

  Radomska Akademia Dyrektora to wieloletni kurs doskonalący tworzony we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu mający na celu:

  1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie współpracy i kierowania szkołą/placówką oświatową
  2. wzajemną wymianę doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk
  3. przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

   

  O jakich sprawach będziemy mówić na Akademii?


  Poziom A (nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy na początku kadencji, którzy nie uczestniczyli w akademii)
  1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły.
  2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora.
  3. Decyzje dyrektora szkoły.
  4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu.
  5. IT w pracy nauczyciela i zarządzania szkołą.
  6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły.

  Poziom B ( dyrektorzy i wicedyrektorzy, absolwenci poprzednich edycji)
  1. Rozwiązywanie złożonych problemów;
  2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej;
  3. Wykorzystanie technologii IT, monitorowanie i kontrola;
  4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej;
  5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna;
  6. Zewnętrzne źródła finansowania działalności szkół/placówek oświatowych.

  Treści kształcenia:

  Poziom A

  Moduł 1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły:
  - Czym jest zmiana w pracy szkoły?
  - Samodzielne i zespołowe tworzenie zmiany w pracy szkoły;
  - Wdrażanie zmiany w pracy szkoły i jej rola w funkcjonowaniu szkoły.

  Moduł 2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora:
  - Jak cię widzą, tak cię piszą – co ma wspólnego popularne powiedzenie z pracą nauczyciela i dyrektora;
  - Jak się ubrać? Jak zachować? Co mówić? w różnych zawodowych sytuacjach;
  - Profesjonalizm na co dzień, czyli kiedy można „wrzucić na luz”.

  Moduł 3. Decyzje dyrektora szkoły:
  - Decyzje administracyjne i porządkowe dyrektora szkoły;
  - Co jest potrzebne do podjęcia decyzji?
  - Decyzje w sytuacjach kryzysowych i nagłych.

  Moduł 4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu:
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna;
  - Jak się komunikować by rozumieć się wzajemnie?
  - Budowanie zespołu a kultura organizacyjna szkoły.

  Moduł 5. IT w pracy nauczyciela i zarządzaniu szkołą:
  - Technologie IT dedykowane dla edukacji;
  - Sposoby wykorzystania technologii IT w nauczaniu zdalnym i zarządzaniu szkołą;
  - Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
  - Rozwój IT a przyszłość szkoły.

  Moduł 6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły:
  - Tradycyjny wizerunek nauczyciela i dyrektora szkoły;
  - Role nauczyciela i dyrektora we współczesnej szkole;
  - Jakich ról od nauczyciela i dyrektora będzie wymagała zmieniająca się szkoła?

  Poziom B
  Moduł 1. Rozwiazywanie złożonych problemów w szkole /placówce oświatowej:
  - Nowe wyzwania w pracy szkoły/placówki oświatowej - podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa;
  - Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja;
  - Wykrywanie i identyfikacja problemów;
  - Analiza systemowa i ewaluacja.

   Moduł 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej:
  - Polityka kadrowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
  - Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych;
  - Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe i aktach wykonawczych;
  - Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły;
  - Statut szkoły/placówki oświatowej.

  Moduł 3. Wykorzystanie technologii, monitorowanie i kontrola:
  - nauczanie zdalne, dobór i wykorzystanie programów i aplikacji do zaistniałych potrzeb;
  - monitorowanie i kontrola z wykorzystaniem TI;
  - dobór i budowa infrastruktury teleinformatycznej;
  - ochrona danych osobowych;
  - roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
  - bezpieczeństwo w sieci szkolnej i Internecie .

  Moduł 4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej:
  - Sztuka zarządzania oświatą, wybrane problemy przywództwa;
  -  Myślenie analityczne, krytyczne, innowacyjne i analiza;
  -  Odporność na stres i elastyczność;
  -  Ewaluacja pracy własnej;
  -  Awans zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

  Moduł 5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna:
  -  Wykorzystywanie w pracy i rozwoju szkół wyników badań zewnętrznych;
  -  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
  -  Innowacje i eksperymenty organizacyjne;
  - Kierowanie zmianą.

  Moduł 6. Finanse w szkole. Zewnętrzne źródła finansowania w działalności oświaty.
  -  Dysponowanie środkami publicznymi;
  -  Odpowiedzialność finansowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
  -  Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej;
  -  Zamówienia publiczne;
  -  Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne z funduszy UE.

   

   

  Czytaj więcej...
 • Powrót do... przyszłości
  Powrót do... przyszłości

  Niby wszystko jest jak dawniej, niby działamy jak kiedyś, ale...nieustająco pamiętamy, że pandemia potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami. W czasie edukacji zdalnej popełniliśmy sporo błędów, ale też odkryliśmy mnóstwo możliwości, które warto zaadaptować w każdej rzeczywistości. Jakie to możliwości? O tym w najnowszym numerze Metritum!

  Czytaj więcej

 • Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne
  Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

  Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

  Wykaz materiałów edukacyjnych
  Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki.

  Zachęcamy do korzystania z materiałów. Są one dostępne na stronie

   

  Czytaj więcej...
 • Projekt Lekcja: Enter - zapraszamy!
  Projekt Lekcja: Enter - zapraszamy!

  W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest.

  Czytaj więcej...

 • Projekt grantowy: Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolu i szkole – zapraszamy!
  Projekt grantowy: Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolu i szkole – zapraszamy!

  Jak prowadzić zajęcia zdalne w przedszkolu lub szkole? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, dołącz do naszego projektu. Szczegóły już wkrótce!

  Czytaj więcej...
 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Zaszczep się wiedzą o szczepieniach
  Zaszczep się wiedzą o szczepieniach

  Propozycje zajęć z profilaktyki chorób zakaźnych dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  Czytaj więcej...
 •    Portal konsument.edu.pl
  Portal konsument.edu.pl
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stworzył nowoczesne narzędzie edukacyjne – bezpłatny portal www.konsument.edu.pl - symulator portalu społecznościowego, na którym użytkownik może doświadczyć 10 realnie spotykanych w sieci zagrożeń, m.in. wyłudzenie kodu BLIK, kradzież tożsamości, inwestycje alternatywne, system typu piramida finansowa czy oszustwo zakupowe.
  Czytaj więcej...
 • Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów
  Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

  Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Czytaj więcej...

A A